Nanjing Medical University มอบทุนการศึกษา

mbbs-nmu

ทาง Nanjing Medical University เปิดโอกาสให้น้องๆที่สนใจเรียนหลักสูตรแพทย์แผนปัจจุบัน หรือ MBBS ได้มอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ 5,000 หยวน ถึง 50,000 หยวน โดยเกณฑ์การพิจารณาทุนจะดูจากเกรดเฉลี่ยของน้องเป็นหลัก ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้มอบทุนให้โดยตรง พิจารณาโดยเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และ 5 วิชาหลักได้แก่ คณิต, อังกฤษ, … Continue reading