กว่างโจว (GUANGZHOU)

กว่างโจว เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง เป็น 1 ใน 5 เมืองใหญ่ของประเทศจีน เป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ในปี 2010 ได้เข้าสู่ชมรม 10 ล้าน รองจากเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง

กว่างโจวตั้งอยู่ที่ภาคกลางตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นทางเหนือของเกาะสามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียง กว่างโจวติดกับทะเลจีนใต้ อยู่ใกล้กับฮ่องกงและมาเก๊า ถือเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีน

เมืองกว่างโจวมีพื้นที่เป็นภูเขาขนาดเล็ก มีแม่น้ำสายยาวเป็นอันดับ 3 ของประเทศไหลผ่านระยะทาง 2,122 กิโลเมตร

ประวัติศาสตร์
         ประวัติศาสตร์ของกว่างโจวมีมายาวนานกว่า 2,222 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมาจนถึงราชวงศ์ถัง กว่างโจวได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลก เป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายใหม่ทางทะเลในครั้งอดีต และยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขาย
และในปี 1982 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้กว่างโจวเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติ

ภูมิประเทศ
        กว่างโจว มีพื้นที่ครอบคลุม 7,434.4 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ในเมือง 3,843.43 ตารางกิโลเมตร ความสูงเฉลี่ยเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 11 เมตร

ประชากร
      กว่างโจวมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน (ปี 2007) รวมทั้งประชากรเคลื่อนย้ายจำนวน 589คน ประชากรในครัวเรือนจำนวน 773 คน

ภูมิอากาศ
      กว่างโจวอยู่ในเขตร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 22.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำที่สุด 0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุด 38 องศาเซลเซียส เป็น 1 ในเมืองที่มีความแตกต่างทางด้านอุณหภูมิน้อยที่สุด กว่างโจวมีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนแถบเอเชีย เนื่องจากกว่างโจวหลังติดภูเขา หน้าหันสู่ทะเล ดังนั้นจึงมีฤดูร้อนที่ยาวนานและฤดูหนาวที่อบอุ่น ปริมาณน้ำฝนเพียงพอมีผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีเขียวและมีดอกไม้ตลอดทั้งปี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองดอกไม้ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,982.7 มิลลิเมตรต่อปี เดือนมกราคมอุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเป็นฤดูฝน เดือนกรกฎาคมอุณหภูมิเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนอากาศร้อนอบอ้าว มีพายุบ่อยครั้ง เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมมีอุณหภูมิไม่สูงมากหรือต่ำมาก เป็นฤดูที่เหมาะกับการท่องเที่ยวที่สุด

เศรษฐกิจ
        ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของกว่างโจวอยู่ที่ 821.582 ล้านหยวน (ถือเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศจีน รองจากเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง ไม่นับฮ่องกงและมาเก๊า) GDP เฉลี่ย 1,233 หยวนต่อคน (อยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศจีน รองจากเซินเจิ้น ไม่นับฮ่องกงและมาเก๊า) อุตสาหกรรมเบามีความสำคัญที่สุดในมณฑล นอกจากหัตถกรรมแล้ว อุตสาหกรรมเบาเฟื่องฟูที่สุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน

งานแสดงสินค้าแห่งประเทศจีนที่มีชื่อเสียงทั่วโลก China Import and Export Fair จัดขึ้นที่กว่างโจวเป็นประจำ และได้ชื่อว่าเป็นงานอันดับหนึ่งแห่งประเทศจีนโดยมีขนาดใหญ่ที่สุด ระยะเวลาจัดงานนานที่สุด เกรดสินค้าดีที่สุด และจำนวนครั้งค้าขายสำเร็จมากที่สุด นอกจากนี้ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกว่างโจว จะช่วยยกระดับงานจากอันดับหนึ่งแห่งประเทศจีนเป็นงานแสดงสินค้าระดับโลกอีกด้วย

การคมนาคม
       กว่างโจวเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางทะเล ทางอากาศ และทางบก มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและทันสมัย ปัจจุบันกว่างโจวไม่เพียงแต่มีการจราจรทางน้ำที่เฟื่องฟูมั่งคั่ง แต่ยังมีสายการบินนานาชาติบินเข้าออกอีกจำนวนไม่น้อยทีเดียว ภายในเมืองมีรถไฟใต้ดิน รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ และรถไฟฟ้าไร้ราง กว่างโจวจึงอยู่ในฐานะเมืองที่สำคัญยิ่งของประเทศจีนในด้านการค้ากับต่างประเทศ

Comments are closed