หนานจิง (NANJING CITY)

หนานจิง  ชื่อย่อว่า ‘หนิง’ เป็นเมืองเอกของมณฑลเจียงซู หนานจิงมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็น 1 ใน 4 เมืองเก่าแก่ของประเทศจีน มีมรดกและโบราณสถานจำนวนมาก บริเวณชานเมืองตะวันออกปรากฏหลักฐานฟอสซิลกะโหลกศีรษะมนุษย์ apeman แสดงว่าเคยมีมนุษย์โบราณใช้ชีวิตอยู่ในนี้เมื่อ 30 ล้านปีก่อน และเมื่อ 5-6 พันปีก่อน ปรากฏหมู่บ้านดั้งเดิมจำนวนมาก

ในปี ค.ศ.1368 จูหยวนจาง สถาปนาเป็นจักรพรรดิราชวงศ์ต้าหมิง ประกาศเปลี่ยนชื่อ ยิ่งเทียนฝู่ เป็น หนานจิง ชื่อหนานจิงจึงมาจากสมัยนั้น ในปี ค.ศ.1378 หนานจิง เปลี่ยนชื่อเป็น จิงซี เป็นเมืองหลวงสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้น และเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องจากจักรพรรดิหงหวู่ จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน ถึงจักรพรรดิหย่งเล่อ เป็นเวลานานถึง 53 ปี ในปี ค.ศ.1421 จักรพรรดิจูตี้ย้ายเมืองหลวงจากหนานจิงไปยังกรุงปักกิ่ง แต่ยังคงรักษาสภาพราชวังเหมือนเดิม และตั้งสำนักงานราชการต่างๆ ระหว่างปี ค.ศ.1927-1949 สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งหนานจิงเป็นเมืองหลวงอีกครั้ง ซึ่งเป็นเมืองหลวงครั้งสุดท้าย

ภูมิประเทศ
             พื้นที่ทั้งหมด 6,561 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ในเมือง 976 ตารางกิโลเมตร แม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านตัวเมืองหนานจิง มีความยาวประมาณ 95 กิโลเมตร กว้างขวางและลึก มีเรือยนต์ที่รองรับน้ำหนักหมื่นตันผ่านไปมาตลอดทั้งปี ภาคตะวันออกมีภูเขาจงซานเป็นกำบังธรรมชาติ ภาคเหนือมีแม่น้ำฉิงหวย

ประชากร
             หนานจิงมีประชากรทั้งหมด 8 ล้านคน และมีผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นจำนวน 12,351 คน/1 แสนคน

ภูมิอากาศ
             สภาพภูมิอากาศของเมืองหนานจิงเป็นแบบอบอุ่น ไม่ร้อนและไม่หนาวจัด มี 4 ฤดูกาลชัดเจน มีปริมาณน้ำฝนและพลังงานแสงอาทิตย์ที่พอเพียง อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15.6 องศาเซลเซียส เดือนมกราคมอุณหภูมิเฉลี่ย -1.1 ถึง -7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 43 องศาเซลเซียส (เมื่อวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม ปี 1934) เดือนกรกฎาคมอุณหภูมิเฉลี่ย 21.6-31.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16.9 องศาเซลเซียส (เมื่อวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม ปี 1955) จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 117 วันต่อปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,106.5 มิลลิเมตรต่อปี ปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกรกฎาคมเป็นฤดูฝน

การคมนาคม
            หนานจิงตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกของจีน มีท่าอากาศยานนานาชาติ เป็นจุดตัดกันระหว่างแม่น้ำแยงซีเกียงกับทางรถไฟปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ และจากการจัดลำดับล่าสุด เมืองหนานจิงจัดอยู่ในอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตดีเด่น 10 แห่ง และจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2014

Comments are closed