เจิ้งโจว (ZHENGZHOU)

เมืองเจิ้งโจว เป็นเมืองหลวงมณฑลเหอหนาน มีพื้นที่ 7,446.2 ตารางกิโลเมตร เจิ้งโจวคือหนึ่งในเมืองแห่งอุตสาหกรรมหลักในจีนตั้งแต่ พ.ศ.2492 อุตสาหกรรมหลักของเมืองคือสิ่งทอ ผลิตผลอื่นๆ ของเมืองได้แก่ รถแทรกเตอร์ หัวรถจักร บุหรี่ ปุ๋ย เนื้อสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธี เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์ไฟฟ้า

วัดเส้าหลิน เป็นวัดทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีความเก่าแก่อายุมากกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน 5 ยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในประเทศจีน เทือกเขาซงซานเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีนทั้งในด้านของประวัติศาสตร์และในแวดวงยุทธภพ ประกอบไปด้วยยอดเขาใหญ่น้อยจำนวน 72 ยอด ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นสองกลุ่มคือ ในกลุ่มของเขาไท่ซื่อ จำนวน 36 ยอด และกลุ่มของเขาเส้าซื่อ จำนวน 36 ยอด ในอำเภอเติงเฟิง เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองเจิ้งโจวและเมืองลั่วหยาง บริเวณรอบๆ วัดเส้าหลินเป็นพื้นที่โล่งกว้าง สำหรับใช้ในการฝึกวิทยายุทธ์ของหลวงจีน รายล้อมด้วยป่าเจดีย์หรือถ่าหลิน ซึ่งเป็นสุสานของเจ้าอาวาสและหลวงจีนในวัดเส้าหลินที่มีมาตั้งแต่ในยุคสมัยของราชวงศ์ถัง

ศาลไคฟง อันโด่งดังถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ.1984 บนเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ที่ใช้ในการพิพากษาคดีของ ท่านเปาบุ้นจิ้น ขุนนางแห่งราชวงศ์ซ่ง ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมจนเป็นที่เลื่องลือ ปัจจุบันอยู่ในอำเภอไคฟง หรืออดีตคือกรุงไคฟง จังหวัดเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน เดิมจมน้ำพังทลายไปหมดสิ้น ต่อมารัฐบาลจีนได้บูรณะขึ้น ปัจจุบันในเวลา 09.00 น. ของทุกวันจะมีผู้แต่งกายเป็นเปาบุ้นจิ้นออกมาเปิดศาลไคฟงรับเรื่องราวร้องทุกข์และพิจารณาคดี นอกจากนี้ที่ศาลใหม่ดังกล่าวยังมีการจัดแสดงชุดเครื่องประหารของเปาบุ้นจิ้นไว้ที่หน้าห้องว่าความ ด้านในห้องมีหุ่นขี้ผึ้งของคณะเปาบุ้นจิ้น มี “ชิงซินโหลว” หรือ “บ้านใจบริสุทธิ์” เชื่อกันว่าเป็นจวนของเปาบุ้นจิ้น โดยเป็นหอสูง 4 ชั้น ชั้นที่หนึ่งมีรูปปั้นเปาบุ้นจิ้นอยู่ รูปปั้นนี้หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ สูง 3.8 เมตร หนัก 5.6 ตัน นับเป็นรูปปั้นที่หนักที่สุดในเมืองจีน

ศาลามังกร (หลงถิง) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1692 ในสมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง

ชีวิตความเป็นอยู่ในเจิ้งโจว
           เจิ้งโจวเป็นเมืองหลวงของมณฑลเหอหนาน เป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน มีความสำคัญในเรื่องของการคมนาคม มีประวัติศาสตร์ยาวนานทำให้เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น มีโบราณสถานกว่า 1,400 แห่ง และเป็นที่ตั้งของวัดเส้าหลินอันเลื่องชื่อ

เมืองเจิ้งโจวเป็นเมืองที่มีพัฒนาการในเรื่องของการคมนาคมและการสื่อสาร มีสนามบินระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่รองรับสายการบินทั้งในและต่างประเทศกว่า 30 สายการบิน มีสถานีสร้างรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างสูง โดยรัฐบาลจีนได้ตั้งให้เมืองเจิ้งโจวเป็น 1 ใน 3 เมืองเศรษฐกิจของประเทศ

Comments are closed