หวู่ฮั่น (WUHAN)

หวู่ฮั่น เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2009 มีประชากรสูงเกือบ 8.33 ล้านคน ถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในหัวจง และเป็นเมืองใหญ่ที่มีแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่าน ซึ่งนอกจากแม่น้ำแยงซีเกียงที่ใหญ่ติดอันดับ 3 ของโลกแล้วยังมีแน่น้ำฮั่นไหลผ่านอีกด้วย ทำให้เมืองหวู่ฮั่นถูกแบ่งเป็น 3 เขต คือ หวู่ชาง ฮั่นโขว และ ฮั่นหยาง

    ในสมัยปลายราชวงศ์ชิง หวู่ฮั่นถือเป็นเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ จึงกลายเป็นเมืองใหญ่ของจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่นั้นมา จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองชิคาโกตะวันออก” หวู่ฮั่นเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรทางน้ำ แม่น้ำแยงซีเกียงที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของเอเชียและแม่น้ำสายหลักอย่างแม่น้ำฮั่นไหลมาบรรจบกันที่นี่ นอกจากนั้นยังมีทะเลสาบที่แตกแขนงมาจากแม่น้ำแยงซีเกียงอีกกว่า 10 แห่ง หนึ่งในนั้นคือทะเลสาบตงหู ซึ่งถือเป็นทะเลสาบในเมืองที่ใหญ่ที่สุด มีความกว้างถึง 110 กิโลเมตร กินพื้นที่กว่า 33 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่กว่าทะเลสาบซีหูของเมืองหางโจวถึง 6 เท่า เมื่อคำนวณแล้วหวู่ฮั่นเป็นเมืองที่มีพื้นที่ของน้ำถึง 1 ใน 4 ส่วนเลยทีเดียว

หวู่ฮั่นเป็นเมืองที่อยู่ในเขตร้อนชื้น มีปริมาณน้ำฝนที่อุดมสมบูรณ์ ปริมาณแสงแดดที่เพียงพอ โดยแบ่งออกเป็น 4 ฤดูกาลอย่างชัดเจน คือ มีอากาศร้อนในฤดูร้อนและมีอากาศที่หนาวเย็นในฤดูหนาว เดือนมกราคมจะมีอุณหภูมิต่ำสุด 1 องศาเซลเซียส ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมมีอุณหภูมิสูงสุด 28.7 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนกินเวลานานถึง 135 วัน ฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงกินเวลาประมาณ 60 วัน เป็นเมืองที่อยู่ห่างออกจากทะเล ภูมิประเทศคล้ายแอ่งกระทะ ทำให้เก็บความร้อนได้ง่ายแต่กระจายความร้อนค่อนข้างยาก และเนื่องจากมีทะเลสาบหลายแห่ง ทำให้เวลากลางคืนมีไอน้ำมากส่งผลให้บางพื้นที่มีอากาศร้อนถึง 42 องศาเซลเซียส จึงเป็นเมืองที่มีอากาศร้อนที่สุด 1 ใน 3 ของประเทศจีน

Comments are closed