ฉางซา (Changsha)

เมืองฉางซามีพื้นที่ 11,800 ตารางกิโลเมตร รายล้อมด้วยภูเขาย่วยลู่ซาน (yuelushan) ภูเขาเหวยซาน (weishan) และภูเขาต้าเหวยซาน (da weishan) แม่น้ำสายสำคัญชื่อแม่น้ำเซียงเจียง มีแม่นำหลิวหยางไหลผ่าน และยังมีทะเลสาบต้งถิงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

ฉางซามีประชากรราว 6.3736 ล้านคน รวมทั้งประชากรลงทะเบียนครัวเรือนในเมืองจำนวน 2,187,500 คน ประชากรในอำเภอจำนวน 3,836,900 คน และประชากรชนบทจำนวน 2,536,700 คน เป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ธุรกิจค้าขาย และการท่องเที่ยวของมณฑลหูหนาน เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดเยี่ยมแห่งแรกในประเทศจีน และเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โด่งดังไปทั่วโลก

สุสานหม่าหวังตุย มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานกว่า 3,000 ปี ภายในสุสานแห่งนี้มีศพสตรีผู้หนึ่ง ซึ่งสภาพศพ ใบหน้า รวมทั้งอวัยวะภายในยังคงสมบูรณ์ เป็นศพชื้นศพแรกของโลกที่ค้นพบในประวัติศาสตร์ และยังได้พบโบราณวัตถุจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ได้รับการยกย่องว่า “สิ่งมหัศจรรย์ที่ 8 ของโลก” จึงมีคำกล่าว่า ถ้าไม่ได้มาดูหญิงชรา ถือว่ามาไม่ถึงฉางซา

ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศจีน เหมาเจ๋อตุง ได้ปฏิวัติวัฒนธรรมที่บ่อน้ำชิงสุ่ย และได้พบกับภรรยาคนแรก นามว่า หยางไคฮุ่ย ณ หมู่บ้านฮวาหมิงโหลว ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของหลิวเส้าฉี อดีตประธานประเทศจีน ห่างจากหมู่บ้านฮวาหมิงโหลว 30 กิโลเมตร เป็นสถานที่เกิดของท่านประธานเหมาเจ๋อตุง และสถานที่เกิดของท่านเผิงเต๋อฮว้าย ประกอบเป็นสามเหลี่ยมด้วยมีสถานที่เกิดของผู้ยิ่งใหญ่ 3 ท่านของจีน

แม่น้ำเซียงเจียงเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแยงซีเกียง ฉางซามีสถาบันอุดมศึกษา 30 แห่ง มีสถาบันการวิจัยสาขาต่างๆ 930 แห่ง เป็นหนึ่งในเมืองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ้าหากมาเที่ยวนครฉางซา เรื่องอาหารเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ฉางซาเป็นแหล่งกำเนิดอาหารหูหนาน ซึ่งเป็นหนึ่งในอาหาร 8 สายหลักของจีน ปัจจุบันมีอาหารกว่า 4,000 ชนิด โดยมีอาหาร 300 ชนิดขึ้นชื่อ

  ในปี 2009 นครฉางซา มีค่า GDP เท่ากับ 3,744.76 ล้านหยวน ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่านครจี่หนานและนครเจิ้นโจว อยู่ในอันดับที่ 7 จาก 26 มณฑลทั่วประเทศจีน อยู่ในอันดับที่ 20 จาก GDP แข็งเกร่งร้อยเมือง มูลค่าสูงกว่ามณฑลกานสู้ ไห่หนาน หนิงเซี่ย ชินไห่ และซีจ้าง

ฉางซามีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อนภาคพื้นทวีปเอเชียกลาง ได้รับอิทธิพลของลมตะวันออก มี 4 ฤดูชัดเจน มีฝนตกหนักในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อน และมีอากาศแห้งมากในช่วงปลายฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ระหว่าง 16.8-17.2 องศาเซลเซียส ฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 1,422.4 มิลลิเมตร

Comments are closed