หนานชาง (NANCHANG)

เมืองหนานชาง เป็นเมืองหลวงของมณฑลจางซี ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางค่อนไปทางเหนือของมณฑลด้านใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียง ทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาเจี่ยวหลิง ทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ติดทะเลสาบฝานหยาง เป็นเมืองที่มีพื้นที่ใกล้กับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง และสามเหลี่ยมปากแม่น้ำหมิ่นหนาน เป็นเมืองเดียวที่อยู่ในเส้นเดียวกับเมืองปักกิ่งและฮ่องกง

หนานชางเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดย 5,000 ปีก่อนหน้านี้ก็มีคนอาศัยอยู่บริเวณนี้แล้ว ในปี 1920 ท่านเจียงจงเจิ้ง เคยคิดที่จะตั้งเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของประเทศ ปัจจุบันเมืองหนานชางเป็นเมืองสำคัญของอุตสาหกรรมการบินในประเทศ มีแม่น้ำ 5 สายไหลลงสู่ทะเลสาบฝานหยาง ทำให้เกิดบริเวณลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบฝานหยาง

เมืองหนานชางตั้งอยู่บนพื้นที่ราบภาคกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นเมืองเศรษฐกิจที่เจริญที่สุดในเรื่องของเกษตรกรรมและการประมงของมณฑลจางซี มีทะเลสาบในตัวเมืองหลายแห่ง มีพื้นที่ป่าไม้ครอบคลุมกว่า 17.1% มีสัตว์ป่าและทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย

เมืองหนานชางอยู่ในเขตร้อนชื้น มี 4 ฤดูกาล ฤดูใบไม้ผลิจะมีผลเล็กน้อย แสงแดดอ่อน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 16.8 องศาเซลเซียส ฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน มีปริมาณฝนมากถึง 80% ของปริมาณฝนทั้งปี ทำให้เกินอุทกภัยได้ง่าย ในเดือนมกราคมอุณหภูมิทั่วไปอยู่ที่ 3-9 องศาเซลเซียส เดือนกรกฎาคมมีอุณหภูมิ 27-37 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวจะไม่หนาวมากนัก แต่ฤดูร้อนจะค่อนข้างอบอ้าว ปริมาณน้ำฝน 1,300-1,900 มิลลิเมตรต่อปี ปกติจะมีปริมาณฝนตกมากในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม

Comments are closed