นครปักกิ่ง (Beijing)

ปักกิ่ง หรือ เป่ยจิง (Beijing) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า ‘จิง’ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีชื่อเสียงทั่วโลก ตั้งอยู่ที่ขอบตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของนครปักกิ่งห่างจากทะเลป๋อไฮ่ประมาณ 150 กิโลเมตร มีประชากร 14.927 ล้านคน นครปักกิ่งเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และทางการคมนาคมของทั้งประเทศ

นครปักกิ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี และมีประวัติศาสตร์การเป็นเมืองหลวงกว่า 850 ปี โดยผสมผสานวัฒนธรรมจีนตั้งแต่ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง

เมื่อปี 1214 กองทัพมองโกลที่เกิดขึ้นมาใหม่ได้เข้าโจมตีราชวงศ์จิน แล้วบังคับให้ย้ายไปที่เปบี้ยนจิน (ปัจจุบันคือ ไคเฟิง) ปีต่อมากองทัพมองโกลเข้ายึดเมืองจงตู และปี 1267 ผู้นำกองทัพมองโกล ‘ฮูปี้เลี่ย’ ประกาศคำสั่งให้สร้างเมืองใหม่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองจงตู จากนั้น 4 ปีต่อมา ฮูปี้เลี่ยได้ก่อตั้งราชวงศ์หยวน ในปี 1276 เมืองใหม่ก่อสร้างเสร็จ ซึ่ง ‘มาร์โคโปโล’ นักเดินทางชาวอิตาลี ได้บันทึกไว้ว่า เป็นเมืองที่ไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าได้ในโลกนี้ ต่อจากนี้ไป ปักกิ่งแทนที่ฉางอาน ล่วนหยาง เปี้ยนเหลียง และเมืองหลวงเก่าอื่นๆ กลายเป็นศูนย์กลางการเมืองของประเทศจีนต่อไปจนถึงราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ปี 1949 ปักกิ่งก็กลายเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานได้เปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของเมือง ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศ ปักกิ่งเป็นทั้งเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์หลายยุค และเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศจีน แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยแสงอันอ่อนเยาว์และสวยงาม

ภูมิประเทศ
พื้นที่ทั่วนครปักกิ่งมีถึง 16,410 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ภูเขากว้าง 10,072 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 61.4% ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ราบกว้าง 6,338 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 38.6% ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ในเมืองกว้าง 87.1 ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศของนครปักกิ่งเป็นแบบอบอุ่นกึ่งชุ่มชื้น อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเขตอบอุ่น ช่วงฤดูร้อนอากาศร้อนและฝนตกบ่อย ฤดูหนาวอากาศหนาวและแห้ง ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงระยะเวลาสั้นมาก อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 10-12 องศาเซลเซียส อากาศหนาวเย็นที่สุดในเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด -7 ถึง -4 องศาเซลเซียส เดือนกรกฎาคมอากาศร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตำสุดถึง -27.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดถึง 42 องศาเซลเซียส ระยะเวลาไร้น้ำค้างแข็ง 180-200 วัน เขตภูเขาตะวันตกอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 600 มิลลิเมตร เป็นหนึ่งในเมืองที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในภาคหวาเป่ย ปริมาณน้ำฝนในแต่ละฤดูกาลไม่เท่ากัน ปริมาณน้ำฝนช่วงฤดูร้อนคิดเป็น 62% ตลอดปี เดือนกรกฎาคมและสิงหาคมมักจะเจอพายุฝน

การคมนาคม
นครปักกิ่งเป็นศูนย์กลางการจราจรทางรถไฟ ทางบก และทางอากาศ มีถนนวงแหวนรอบนอก 5 สาย ทางด่วนพิเศษ 16 สาย และทางด่วนระหว่างเมือง มีทางหลวง 11 สาย ทางรถไฟจำนวนมาก และท่าอากาศยานนานาชาติ

Comments are closed