สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยUniversity เมืองCity ค่าเทอมTuition fee หลักสูตรInstruction Language ค่าหอพักAxcomnikation fee จุดเด่นHighlight
1. Beijing Institute of Technology
Beijing
30,600
English
Single Room – 1,350 RMB/month
Double Room – 1,350 RMB /month
211 , 985
2. Huazhong University of Science and Technology
Wuhan
30,000
English
Single Room – 1200 RMB
Double Room – 700 RMB
211 , 985
3. Beihang University
Beijing
30,000
English
Single Room – 1,500 RMB/month
211 , 985
4. Harbin Engineering University
Herbin
22,000
English
Single Room – 7,200 RMB/year
211
5. Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Nanjing
21,800
English
Double Room – 4,000 RMB
211
6. Harbin Institute of Technology
Herbin
26,000
English
Double Room – 3,600 RMB/semester
C9 , 211 , 985
7. University of Electronic Science and Technology
Chengdu
31,200
English
Single Room – 12,000 RMB
Double Room – 6000 RMB
211 , 985
8. Nanchang Hangkong University
Nanchang
14,000
English
Double Room – 3,500 RMB /semester
9. Shanghai Jiao Tong University
Shanghai
80,000
English
Single Room – 5,100 RMB/semester
Double Room – 4,500 RMB/semester
C9 , 211 , 985
10. Xidian University
Xi’an
17,000
English
Single Room – 5,400 RMB
Double Room – 5,400 RMB
211
11. Zhejiang University of Technology
Hangzhou
16,200
English
Double Room – 4,500 RMB/year
12. Wenzhou University
Wenzhou
16,000
English
Double Room – 4,000 RMB/semester
13. Chang’an University
Xi’an
16,000
English
Single Room – 7,200 RMB/semester
Double Room – 2,400 RMB/semester
211
Engineering (Computer Engineering)
มหาวิทยาลัย เมือง ค่าเทอม หลักสูตร ค่าหอพัก จุดเด่น
University City Tuition fee Instruction Language Axcomnikation fee Highlight
1. Sun Yat-sen University
Guangzhou
33,800
English
6000 RMB /year
211 , 985
2. Wuhan University
Wuhan
24,000
English
Single Room – 1200 RMB/month
211 , 985
Double Room – 600RMB /month
3. Beijing Institute of Technology
Beijing
30,600
English
Single Room – 1,350 RMB/month
211 , 985
Double Room – 1,350 RMB /month
4. Central China Normal University
Wuhan
24,000
English
Single Room – 1,200 RMB/month
211
5. Beihang University
Beijing
30,000
English
Single Room – 1,500 RMB/month
211 , 985
6. Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Nanjing
21,800
English
Double Room – 4,000 RMB
211
7. University of Electronic Science and Technology
Chengdu
31,200
English
Single Room – 12,000 RMB
211 , 985
Double Room – 6000 RMB
8. South China University of Technology
Guangzhou
26,000
English
Single Room – 15,000 RMB
211 , 985
Double Room – 9,800 RMB
9. Xidian University
Xi’an
17,000
English
Single Room – 5,400 RMB
211
Double Room – 5,400 RMB
10. Zhejiang University of Technology
Hangzhou
16,200
English
Double Room – 4,500 RMB/year
11. Chang’an University
Xi’an
16,000
English
Single Room – 7,200 RMB/semester
211
Double Room – 2,400 RMB/semester
Engineering (Aeronautics and Astronautics)
มหาวิทยาลัย เมือง ค่าเทอม หลักสูตร ค่าหอพัก จุดเด่น
University City Tuition fee Instruction Language Axcomnikation fee Highlight
1. Beijing Institute of Technology
Beijing
30,600
English
Single Room – 1,350 RMB/month
211 , 985
Double Room – 1,350 RMB /month
2. Beihang University
Beijing
30,000
English
Single Room – 1,500 RMB/month
211 , 985
3. Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Nanjing
21,800
English
Double Room – 4,000 RMB
211
4. Nanchang Hangkong University
Nanchang
14,000
English
Double Room – 3,500 RMB /semester

Comments are closed