สาขาวิชาบริการธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Business Administration ( BBA )
มหาวิทยาลัย เมือง ค่าเทอม หลักสูตร ค่าหอพัก จุดเด่น
University City Tuition fee Instruction Language Axcomnikation fee Highlight
1. Wuhan University
Wuhan
33,000
English
Single Room – 1200 RMB/month
211 , 985
Double Room – 600RMB /month
2. South China University of Technology
Guangzhou
26,000
English
Single Room – 15,000 RMB
211 , 985
Double Room – 9,800 RMB
3. Southwest University of Finance and Economics
Chengdu
20,000
English
Single Room – 800 RMB
211
4. University of International Business and Economics
Beijing
49,750
English
Double Room – 50 RMB/day
211
IMBA 128,640
5. Xidian University
Xi’an
17,000
English
Single Room – 5,400 RMB                              Double Room – 5,400 RMB
211
6. Sun Yat-sen University
Guangzhou
90,000
English
6000 RMB /year
211 , 985
7. Huazhong University of Science and Technology
Wuhan
24,000
English
Single Room – 1200 RMB
211 , 985
Double Room – 700 RMB
8. Harbin Institute of Technology
Herbin
34,000
English
Double Room – 3,600 RMB/semester
C9 , 211 , 985
9. University of Electronic Science and Technology
Chengdu
31,200
English
Single Room – 12,000 RMB
211 , 985
Double Room – 6000 RMB
10. JIANGNAN UNIVERSITY
jungsu
20,000
English
Single Room – 3,000 RMB
10. Chang’an University
Xi’an
16,000
English
Single Room – 7,200 RMB/semester
211
Double Room – 2,400 RMB/semester
Business Administration (International Trade)
มหาวิทยาลัย เมือง ค่าเทอม หลักสูตร ค่าหอพัก จุดเด่น
University City Tuition fee Instruction Language Axcomnikation fee Highlight
1. Wuhan University
Wuhan
22,000
English
Single Room – 1200 RMB/month
211 , 985
Double Room – 600RMB /month
2. Beijing Institute of Technology
Beijing
30,600
English
Single Room – 1,350 RMB/month
211 , 985
Double Room – 1,350 RMB /month
3. Beihang University
Beijing
30,000
English
Single Room – 1,500 RMB/month
211 , 985
4. Sichuan University
Chengdu
17,500
English
Single Room – 48 RMB
211 , 985
Double Room – 36 RMB
5. Beijing Foreign Studies University
Beijing
26,000
English
Single Room – 70 RMB / day
211
Double Room – 40 RMB / day
6. South China University of Technology
Guangzhou
26,000
English
Single Room – 15,000 RMB
211 , 985
Double Room – 9,800 RMB
7. Southwest University of Finance and Economics
Chengdu
20,000
English
Single Room – 800 RMB
211
8. Zhejiang University of Technology
Hangzhou
16,200
English
Double Room – 4,500 RMB/year
9. Wenzhou University
Wenzhou
16,000
English
Double Room – 4,000 RMB/semester
10. Chang’an University
Xi’an
16,000
English
Single Room – 7,200 RMB/semester
211
Double Room – 2,400 RMB/semester

Comments are closed