สาขาวิชาแพทยแผนจีน (TCM)

สาขาวิชาแพทยแผนจีน (TCM)
มหาวิทยาลัยUniversity เมืองCity ค่าเทอมTuition fee หลักสูตรInstruction Language ค่าหอพักAxcomnikation fee จุดเด่นHighlight
1. Henan University of Traditional Chinese Medicine
Zhengzhou
26,000
Chinese
Single Room – 800 RMB
2. Shanghai University of Traditional  Chinese Medicine
Shanghai
42,000
English
Single Room – 1600 RMB

Double Room – 800 RMB

3. Zhejiang Chinese Medical University
Hangzhou
32,000
English
Single Room – 13,000 RMB/year

Double Room – 6,500 RMB/year

4. Southern Medical University
Guangzhou
30,000
English
Double Room – 6,000 RMB/

Comments are closed