สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (MBBS)

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (MBBS)
มหาวิทยาลัย เมือง ค่าเทอม หลักสูตร ค่าหอพัก จุดเด่น
University
City
Tuition fee
Instruction Language
Axcomnikation fee
Highlight
1.Sun Yat-sen University
Guangzhou
48,000
English
6000 RMB /year
211,985
2.Wuhan University
Wuhan
32,000
English
Single Room – 1200 RMB/month
211,985
Double Room – 600 RMB/month
3.Zhejiang University
Hangzhou
42,800
English
Single Room – 1500 RMB/month
C9,211,985
Double Room – 600 RMB/month
4.Huazhong University of Science and Technology
Wuhan
40,000
English
Single Room – 1200 RMB/month
211,985
Double Room – 700 RMB/month
5.Xi’an Jiaotong University
Xi’an
40,000
English
Single Room – 150 RMB/Day
C9,211,985
Double Room – 65 RMB/Day
6.Southeast University
Jiangsu
32,000
English
Single Room – 1200-1440RMB/month
211,985
Double Room – 6000-7200 RMB/year
7.Sichuan University
Chengdu
45,000
English
Single Room – 48 RMB/Day
211,985
Double Room – 36 RMB/Day
8.Zhengzhou University
Zhengzhou
35,000
English
Double Room – 9125 RMB/Year
211
9.Central South University
Changsha
32,000
English
Single Room – 30 RMB/Day
211,985
Double Room – 37 RMB/Day
10.Nanjing Medical University
Nanjing
34,000
English
Double Room – 8000 RMB/Year
11.Southern Medical University
Guangzhou
33,000
English
Double Room – 6,000 RMB/Year
12.Soochow University
Suzhou
31,000
English
Single Room – 7000 RMB/semester
211
Double Room – 4000 RMB/semester
13.Zhejiang  Medical University
Hangzhou
25,000
English
Single Room – 13,000 RMB/year
Double Room – 6,500 RMB/year

Comments are closed