มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

[pms-restrict subscription_plans=”896″]

ภาคกลาง

 Wuhan_University_Logo
武汉大学
Wuhan University
Zhejiang_University
浙江大学
Zhejiang University
Henan University of TCM
河南中医学院
Henan University of Traditional Chinese Medicine
Nanjing University of Aeronautics & Astronautics
南京航空航天大学
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Southeast_University_logo
东南大学
Southeast University
Nanjing University
南京大学
Nanjing University
Shanghai_University_Logo
上海大学
Shanghai University
jiangnan uni
江南大学
Jiangnan University
Zhengzhou University
郑州大学
Zhengzhou University
Nanjing Medical University
南京医科大学
Nanjing Medical University
Ningbo_University_of_Technology_logo
宁波工程学院
Ningbo University of Technology
Soochow_University_(Taiwan)_logo
苏州大学
Soochow University
Shanghai_University_of_Finance_and_Economics_logo
上海财经大学
Shanghai University of Finance and Economics
Shanghai University of Traditional Chinese Medicine
上海中医药大学
Shanghai University of Traditional Chinese Medicine
South China University of Technology
华南理工大学
South China University of Technology
Tongji_Uni_logo.svg
同济大学
Tongji University
an_Jiaotong_University
上海交通大学
Shanghai Jiaotong University
Wuchang_University_of_Technology
武昌理工大学
Wuchang University of Technology
Zhejiang University of Technology
浙江工业大学
Zhejiang University of Technology
Zhejiang Chinese Medical University
浙江中医药大学
Zhejiang University of Traditional Chinese Medicine
 Wenzhou_University
温州大学
Wenzhou University
Anhui_University_seal
安徽大学
Anhui university
Southern Medical University logo
南方医科大学
Southern medical university
share20150205_063744
中国地质大学
China University of Geosciences

ภาคเหนือ

University of international Business & Economics
对外经济贸易大学
University of International Business and Economics
Huazhong University of Science & Technology
华中科技大学
Huazhong University of Science and Technology
 Central_China_Normal_University_logo
华中师范大学
Central China Normal University
beihang_symbol
北京航空航天大学
Beihang University
Harbin Engineering University
哈尔滨工程大学
Harbin Engineering University
Beijing Forest University
北京林业大学
Beijing Forestry University
Harbin Institute of Technology
哈尔滨工业大学
Harbin Institute of Technology
Capital Normal University
首都师范大学
Capital Normal University
Beijing_Foreign_Studies_University
北京外国语大学
Beijing Foreign Studies University
uni of science and techonology北京科技大学
Beijing University of Technology
Tianjin Medical University
天津医科大学
Tianjin Medical University

ภาคใต้

Sun_Yat-sen_University_New_Seal
中山大学
Sun Yat-sen University
nangchang
南昌航空大学
Nanchang Hangkong University
Central_South
中南大学
Central South University

ภาคตะวันตก

an_Jiaotong_University
西安交通大学
Xi’an Jiaotong University
Lanzhou Jiaotong University
兰州交通大学
Lanzhou Jiaotong University
Changan_University_logo
长安大学
Chang’an University

ภาคตะวันตกเฉียงใต้

Sichuan_University_logo
四川大学
Sichuan University
Chongqing University
重庆大学
Chongqing University
Southwest Jiaotong University
西南交通大学
Southwest Jiaotong University
Southwest_Univer_sity_of_Finance_and_Economics
西南财经大学
Southwest University of Finance and Economics
Xidian University
西安电子科技大学
Xidian University
UESTC_xiaohui
电子科技大学
University of Electronic of Science and Technology

Comments are closed