เครือข่ายในประเทศจีน

 

China_linguistic_mapเครือข่ายของสถาบันในประเทศจีน

เบอร์โทรคิดค่อสำหรับกรณีฉุกเฉิน

Miss.liu (ภาษาจีน-อังกฤษ): 18639001117  (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในประเทศจีน)

Mr.Li (ภาษาจีน-ภาษาไทย): 18625503649 (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในประเทศจีน)

0911896599 (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในประเทศไทย)

 

Shanghai office  (ถ้าหามีความต้องการที่จะรับ-ส่งเอกสารหรือ มีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อได้)

Mr.Song  (สามารถใช้ภาษาจีน-อังกฤษในการติดต่อสื่อสาร)

Telephone: 021-63293626

Address:  Room 605220 sichun zhong Road,Shanghai,China,200002

Mobile China : 13901605793

 

Beijing office  (ถ้าหามีความต้องการที่จะรับ-ส่งเอกสารหรือ มีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อได้)

MISS BOBO (สามารถใช้ภาษาจีน-อังกฤษในการติดต่อสื่อสาร)

Mobile China : 15075660000, 13393266606

Address: Room 1405 B Guangqu Beijing No. 36,  Chaoyang District City International 5th Floor,

 

Hangzhou Office: Hangzhou general services, emergency burst transaction

Mr. Xu (สามารถใช้ภาษาจีน-อังกฤษในการติดต่อสื่อสาร)

Mobile China :0571-86037050, 13958038085

Address: No. 3-2-2704, 29 Road, Hangzhou, Yuhang District,  China

 

เครื่อข่ายการติดต่อประเทศจีนหากเกิดการณีฉุกเฉิน: จัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน

1. Beijing Harbin MISS BOBO (Chinese- English) 15075660000 13393266606
2. Mr. Shanghai, Wuxi, Suzhou (Chinese-English) 13901605793
3. Guangzhou Mr. Tian  (Chinese- English) 18688888641
4. Wuhan Mr. Chen Qiang (Chinese-English ) Mr. SAPEKOV CHINGIZ 18971611932
5. Mr. Xu, Hangzhou, Wenzhou (Chinese-English) 13958038085
6. Nanjing Mr. Zhang (Chinese-English) 18913826088
7. Miss Zheng, Zhouliu (Chinese- English) 18639001117
8. Mr. Wang Xi’an, Lanzhou (Chinese- English) 13571842200
9. Mr. Xie, Changsha (Chinese- English) 13808423559
10. Chengdu,Mr. Fung (Chinese- English) 13982282165
11. Chongqing Mr. Fei (Chinese- English) 13608300215
12. Hefei, Miss Hou (Chinese- English) 18226974321

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนแปลงข้อมุลของผู้ติดต่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Comments are closed