ทำไมถึงต้องไปเรียนที่ประเทศจีน?

ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ ประเทศจีนมีการพัฒนาที่เร็วมาก และได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลก การพัฒนาของเศรษฐกิจในจีนกลายเป็นประเด็นสำคัญของหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งธนาคารโลกคาดคะเนว่า ในปี 2020 จะมีการจัดเรียงกลุ่มประเทศ G7 ใหม่ โดยจะมีจีนเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม และปัจจุบันมีจำนวนผู้ที่ต้องการมาศึกษาในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปี 2009 ที่ผ่านมามีจำนวนผู้มาศึกษาในจีนมากกว่า 230,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้เรียนจากประเทศเกาหลี

ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจส่งผลให้ปัจจุบัน ‘จีน’ เป็นประเทศผู้ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นประเทศผู้นำเข้าอันดับ 2 ของโลก และระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจยังอยู่ระดับแนวหน้าจากทุกประเทศทั่วโลกด้วย

ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา เงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศจีนมีสูงถึง 240 ล้านดอลลาร์ จัดเป็นอันดับ 1 ของโลก สูงกว่าอันดับ 2 อย่างญี่ปุ่น 100 ล้านดอลลาร์ ส่วนไต้หวันซึ่งอยู่ในอันดับ 4 รองจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกานั้น มีเงินสำรองระหว่างประเทศ 3.6 ล้านดอลลาร์

ค่าเรียนของมหาวิทยาลัยในจีนจะมีราคาถูกกว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งในไทย เพราะว่ารัฐบาลจีนได้ให้ความช่วยเหลือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ หากผู้เรียนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในจีนที่ใช้ภาษาอังกฤษสอน ผู้เรียนจะได้ 2 ภาษา ขณะเดียวกันหลังจากจบการศึกษาผู้เรียนสามารถทำงานที่ประเทศจีนหรือกลับมาทำงานที่ประเทศไทยก็ได้ เนื่องจากผู้เรียนมีความรู้ในหลายภาษาทำให้สามารถหางานทำได้ง่ายขึ้นอีกทั้งมหาวิทยาลัยที่เราเลือกให้กับผู้เรียนนั้นล้วนเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ในประเทศจีนที่คัดเฉพาะผู้เรียนดีเด่นเท่านั้น

เพราะฉะนั้นผู้เรียนจะพบแต่สังคมที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น ถ้าหากผู้เรียนกำลังพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการสมัครเรียนที่ประเทศจีนนั้น คงต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆ เพราะเมื่อเปรียบเทียบการเรียนภาษาจีนในประเทศจีน กับการเรียนภาษาจีนในประเทศไทยโดยใช้ระยะเวลาเท่าๆ กันนั้น การไปเรียนที่ประเทศจีนจะช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาเร็วกว่าเรียนที่ประเทศไทย 3-4 เท่า ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องตั้งใจเรียน หลังเลิกเรียนต้องออกไปใช้ชีวิตกับคนจีน ไม่ว่าจะไปตลาด ซื้อของ ขึ้นรถเมล์ รถไฟฟ้า ต้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ

ข้อดีของการไปเรียนต่อประเทศจีน

1.สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้โดยง่าย ไม่ต้องสอบ TOFEL เพราะจะพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยเพียงอย่างเดียว

2.ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

3.ค่าเรียนและค่าใช้จ่ายถูกกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งในประเทศไทย

4.ที่พักในหอพักมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย และมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งเครื่องปรับอากาศ ทีวี และอินเตอร์เน็ต

5.ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมได้ เมื่อจบหลักสูตรจะมีทักษะภาษา ทั้งไทย จีน และอังกฤษ

6.หากเลือกเรียนวิชาแพทย์ ผู้เรียนสามารถสอบใบประกอบโรคศิลป์ได้ทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน

7.เมื่อเรียนจบแล้วมีโอกาสเลือกทำงานได้ทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจากหลักสูตรเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

8.มหาวิทยาลัยที่เราแนะนำล้วนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ ตั้งอยู่ในมณฑลใหม่ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีความเจริญและทันสมัยของประเทศจีน เช่น มีรถไฟฟ้าใต้ดิน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

9.มหาวิทยาลัยของประเทศจีนนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง เมื่อเรียนจบแล้วสามารถกลับมาทำรับรองวุฒิการศึกษาที่ไทยได้

Document-page-001Document-page-002

แหล่งข้อมูล คู่มือรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ  สำนักงานก.พ. http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=2554&catid=410&Itemid=310      รายชื่อมหาวิทยาลัยจีนรับรองคุณวุฒิ

10. มหาวิทยาลัยแพทย์ (MBBS)ที่ทางสถาบันได้ร่วมมือด้วยนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาของไทยรับรองหลักสูตร ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศที่แพทยสภารับรองได้

 รายชื่อโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

11. การเรียนแพทย์ที่จีนนั้นนอกจากจะได้ความรู้เรืองแพทย์ที่ดีและทันสมัยแล้ว นักเรียนได้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สามอีกด้วย รวมทั้งการไปเรียนแพทย์ที่จีนก็มีค่าใช้จ่ายไม่แพง

mbbs 1 mbbs 2 mbbs 3 mbbs4

 

 

 

 

 

Comments are closed