จุดเด่นของเรา

1.ไม่ว่าผลการศึกษาระดับใดๆ เราสามารถช่วยให้คุณสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศจีนได้อย่างแน่นอน

2.เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยชั้นนำจากจีนมากกว่า 50 แห่ง

3.เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมีระดับในมณฑลหรือเมืองที่มีจำนวนประชากรมากกว่า และขนาดของเมืองใหญ่กว่ากรุงเทพมหานคร

4.รับรองว่าผู้เรียนจะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน

5.ผู้เรียนสามารถสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยได้หลายแห่งตามผลการศึกษา

6.ระหว่างศึกษาอยู่ที่ประเทศจีน จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน

7.ก่อตั้งสาขาที่ประเทศจีน ทำให้เรามีผู้ดูแลนักเรียนได้ทั่วประเทศ ไม่ว่านักเรียนอยู่ไหนเราก็สามารถให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือแก่นักเรียนได้

 

 

Comments are closed