home

จีนในต่างประเทศศูนย์ศึกษา (CASC)

ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน !

เครื่องหมาย

เลขที่ 0105553034832 นอกจากนี้ CASC มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงมหาวิทยาลัยเจิ้งโจ วมหาวิทยาลัยหนานชางมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซียงไฮ้เป็นต้น

Comments are closed