แนะนำสาขาวิชา

banner_mbbsสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (MBBS)
ค่าเทอมประมาณ 90,000 บาทต่อเทอม
banner_tcmสาขาวิชาแพทยแผนจีน (TCM)
ค่าเทอมประมาณ 90,000 บาทต่อเทอม
สาขาวิชาทันตย์แพทยศาสตร์
ค่าเทอมประมาณ 90,000 บาทต่อเทอม
สาขาวิชาบริการธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ค่าเทอมประมาณ 33,000 บาทต่อเทอม
banner_eng_engineerสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ค่าเทอมประมาณ 45,000 บาทต่อเทอม

Comments are closed