ทุนการศึกษา

 

 

มหาวิทยาลัย หลักสูตร ค่าเทอม
1. Sun Yat-sen University
ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยว, MBBS
ปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ IMBA, บริหาร, วิศวกรรม,วิศวกรรมสารสนเทศ (IT)
ปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิศวกรรมสารสนเทศ (IT)
2.  Huazhong University of Science and Technology
ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิศวกรรม, บริหาร, MBBS,
ปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิศวกรรม
3. Beijing Forestry University
หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี Tourism management หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาโท วิศวกรรม , บริหาร, บริหารการค้าระหว่างประเทศ, Tourism management, MBA, Acounting และการเกษตรต่างๆ
หลักสูตรอังกฤษ ปริญญาโท 33,000 หยวน/ปี หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี 24,800 หยวน/ปี, ปริญญาโท 29,800 หยวน/ปี  ค่าหอพัก ห้องคู่ 60 หยวน, ห้องเดี่ยว 1,800 หยวน/เดือน
4. Henan University of Traditional Chinese Medicine
ไม่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งปริญญาตรี,ปริญญาโทและปริญญาเอก  **แนะนำให้เรียนแพทย์ฝังเข็ม, แพทย์แผนจีน, ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนก็เรียนได้
หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี 26,000 หยวน/ปี, ปริญญาโท 32,000 หยวน/ปี, ปริญญาเอก 35,000 หยวน/ปี ค่าสมัคร 800 หยวน ค่าประกัน 600 หยวน ค่าหอห้องเดี่ยว  960 หยวน/เดือน
5. Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิศวกรรมการบินและอวกาศ,วิศวซอฟแวร์และการบริหาร,บริหารระหว่างประเทศ,วิศวกรรมไฟฟ้า, ปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิศวกรรม,เศรษฐและการบริหาร,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมการบินและอวกาศ
ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิศวกรรม 22,900 หยวน/ปี, บริหาร 21,900 หยวน/ปี, ปริญญาโทหลักสูตรภาษาอังกฤษ วิศวกรรม 32,000 หยวน/ปี, ศิลปศาสตร์ 30,000 หยวน/ปี  ค่าหอพัก 4000 หยวน/ปี
6. University of Electronic Science and Technology of China
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์, วิศวกรรมสารสรเทศ (IT), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, บริหาร  หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาโท วิศวกรรมซอฟต์แวร์, วิศวกรรมสารสรเทศ (IT), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, บริหาร, ชีววิทยา, รัฐประสนศาสตร์ สาขาของป.ตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 30,200 หยวน/ปี , ปริญญาโท 36,000 หยวน/ปี  หลักสูตรภาษาจีน  ปริญญาตรี  26,000 หยวน/ปี, ปริญญาโท วิศวกรรม 36,000 หยวน/ปี , หลักสูตรภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร์ 30,000 หยวน/ปี ค่าหอ ห้องคู่ 20,000 หยวน/ปี

 

***ให้ทุนสำหรับนักเรียน จ.เชียงใหม่ และจ.อุบล ป.ตรี 20,000หยวน/ 4ปี ป.โท 25,000 หยวน/ 3 ปี
ป.เอก 30,000หยวน/ 2-4 ปี
***โครงการ One belt and one road  ป.โท ให้ค่าเทอม /ค่าประกัน100 เปอร์เซน
ป.เอก ให้ค่าเทอม /ค่าประกัน100 เปอร์เซน
7. Sichuan University
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟแวร์ 22,000 หยวน/ปี, วิศวกรรม 22,000 หยวน/ปี, MBBS 45,000 หยวน/ปี, ทันตแพทย์ 36,000 หยวน ,การท่องเที่ยว 20,000 หยวน/ปี  **หลักสูตรภาษาจีนเปิดทุกคณะ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟแวร์ 22,000 หยวน/ปี, วิศวกรรม 22,000 หยวน/ปี, MBBS 45,000 หยวน/ปี, ทันตแพทย์ 36,000 หยวน ค่าหอพักของวิศวกรรม 6000 – 12000 หยวน/ปี, ค่าหอพักของแพทย์ 8000 – 14400 หยวน/ปี
8. Jiangnan University
หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี, ปริญญาโท ทุกสาขา หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาโท  วิศวกรรม , จุลชีววิทยา , ชีววิทยา , วิทยาศาสตร์ , เภสัช ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,ออกแบบ, Food Science
9. Nanjing Medical University
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี MBBS
10. Shanghai University of Traditional Chinese Medicine
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี แพทย์แผนจีน,แพทย์ฝังเข็ม  หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี แพทย์แผนจีน, แพทย์ฝังเข็ม, ปริญญาโท แพทย์, เภสัช, MBBS หลักสูตรแพทย์ตะวันตกและแพทย์จีน, แพทย์ฝังเข็ม , ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์(ศัลยกรรมกระดูกและข้อ), กุมารแพทย์, สูตินารีแพทย์, อายุรกรรม, ทฤษฎีแพทย์แผนจีน, MBBS แพทย์แผนจีน, โสตศอนาสิกวิทยา(แพทย์ หู, ตา, คอ,จมูก) และประวัติศาสตร์แพทย์แผนจีน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  แพทย์แผนจีน,ฝังเข็ม ลงทะเบียน 450 หยวน ค่าสมัคร 1,250 หยวน ค่าเทอม 42,000 หยวน/ปี หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี ลงทะเบียน 450 หยวน ค่าสมัคร 1,250 หยวน ค่าเทอม 28,000 หยวน/ปี  ปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรภาษาจีน 34,000 หยวน/ปี ภาคพิเศษ 51,000 หยวน/ปี ปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น 51,000 หยวน/ปี , ภาคพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น 60,000 หยวน/ปี , ค่าหอ ห้องเดี่ยว 1400 – 1600 หยวน/เดือน , ห้องคู่ 800 หยวน/เดือน/คน
11. University of Internatioanl Business and Economics
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี BBA,การค้าระหว่างประเทศ, การเงิน, การตลาด, Internation Politics  ปริญญาโท IMBA, การเงิน, บริหาร, โลจิสติกส์, กฎหมาย, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, โลจิสติกส์, BBA, บัญชี, การตลาด, กฎหมาย, ประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , บริหารรัฐศาสตร์, บริหารอังกฤษ, การเมืองระหว่างประเทศและ ภาษาจีน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ค่าสมัคร 660 หยวน แต่ต้องจ่ายก่อน 10,000 หยวน เพื่อเป็นการมัดจำ ค่าเทอม 49,750 หยวน/ปี , ปริญญาโท ค่าสมัคร 660 หยวน ต้องจ่ายก่อน 10,000 หยวน ค่าเทอม 2,680 หยวน/เครดิท, IMBA ในค่าเทอมแรก 65,000 หยวน, เทอมสอง 63,640 , กฎหมาย ค่าเทอมแรก 53,600 หยวน , เทอมสอง 53,600 หยวน ค่าหอพัก ตั้งแต่ 40 – 100 หยวน/วัน
12. Wenzhou University
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, การตลาด, วิศวกรรม, บริหารจีน (เรียนทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ), บริหารระหว่างประเทศ (ภาษาจีน), ภาษาจีนและศิลปกรรมศาสตร์, Chemical engineering
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ศิลปกรรม 16,000 หยวน/ปี , วิศวกรรม 18,000 หยวน/ปี, ศิลปการกีฬา 18,000 หยวน/ปี , ปริญญาโท ศิลปกรรม 18,000 หยวน/ปี, วิศวกรรม 22,000 หยวน/ปี, ศิลปการกีฬา 22,000 หยวน/ปี , ค่าสมัคร 400 หยวน , ค่าหอ ห้องคู่ 4000 หยวน/เทอม/คน
13. Lanzhou Jiaotong University
หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี  ออกแบบดีไซค์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมระบบควบคุม, วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์, ประชาสัมพันธ์การเมือง, การจราจร, โลจิสติกส์ , วิศวกรรมก่อสร้าง ,  บริหารจัดการแผนผังเมือง , ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา, วัสดุอุปกณ์รถไฟ , อุปกรณ์จราจร ควบคุม วิศว, วิศวยานยนต์ ,   เครื่องยนต์ , วิศวไฟฟ้า , วัสดุป้องกันไฟฟ้า , รังสีวิทยา , วิศวกรรมสารสนเทศ
หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี 14,000 หยวน/ปี ปริญญาโท 20,000 หยวน/ปี ค่าหอ ห้องเดี่ยว 12,000 /ปี ห้องนอน 4 คน 6,000 /ปี
14. Chang’an  University
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี วิศวกรรรมยา, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์, การค้าระหว่างประเทศ, บริหาร
หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี 14,000 หยวน/ปี ปริญญาโท 20,000 หยวน/ปี ค่าหอ ห้องเดี่ยว 12,000 /ปี ห้องนอน 4 คน 6,000 /ปี
15. Southern medical  University
หลักสูตรภาษาอังกฤษ MBBS, แพทย์แผนจีน, ชีวะวิทยา, ยาจีน, สาธารณสุขศาสตร์, ฝังเข็ม ปริญญาโท MBBS, Chinese medicine, Pharmarcy, Basic medicine หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี ทุกสาขา ปริญญาโท Chinese medicine,  Pharmarcy, Biology, Psychology
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 40,000 หยวน/ปี,  ปริญญาโท 41,000  หยวน/ปี  ปริญญาเอก 48,000 หยวน/ปี     หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี 30,000 หยวน/ปี,  ปริญญาโท 38,000 หยวน/ปี,  ปริญญาเอก 45,000 หยวน/ปี  ค่าหอ ห้องพัก 4 คน 3000 หยวน/ปี
16. Anhui University
หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี – ปริญญาโท  International economic and trade, Economics, Chinese Language, การสอนภาษาจีน, BBA, MBA, Tourism management
17. Wuhan University
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี International economic and trade, BBA, Economic, Software engineering, Electronic commerce, Water conservancy and hydropower engineering, Media and communication, MBBS ปริญญาโท Software engineering, International Law, Electornic commerce, Media and communication study, IMBA, Clinical medicine
ปริญญาตรี ค่าลงทะเบียน 400 หยวน, ค่าลงทะเบียน MBBS 800 หยวน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 22,000 หยวน/ปี ศิลปศาตร์ 24,000 หยวน/ปี, MBBS 32,000 หยวน/ปี ปริญญาโท ศิลปศาตร์ 33,000 หยวน/ปี, วิศวกรรม 38,000 หยวน/ปี, แพทย์ 48,000 หยวน/ปี, ปริญญาเอก ศิลปกรรม 26,300 หยวน/ปี หลักสูตรภาษาอังกฤษ 35,000 หยวน ค่าหอพัก ห้องเดี่ยว 1200 หยวน ห้องคู่ 600 หยวน
18. Zhejing University
หลักสูตรอังกฤษ ปริญญาตรี MBBS   ปริญญาโท Engineering, MBA, การเรียนการสอน, ชีววิทยา
19. Beijing Institute of Technology
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  Eletrical engineering, Electronicscience and technology, Computer science and technology, Flight vehicle and engineering, Mechanical engineering, Mechanical – electronic engineering  ปริญญาโท Aeronautics space science and technology, Information and communication engineering, Chemical engineering and technology
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 30,600 หยวน/ปี ปริญญาโท 36,600 หยวน/ปี   ค่าประกัน 600 หยวน/ปี หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี 23,600 หยวน/ปี ปริญญาโท 32,600 หยวน/ปี ค่าหอพัก ห้องคู่ 1,350 หยวน/เดือน ห้อง 4 คน 450 หยวน/ปี
20. Central China Normal University
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี International Trade ; Business administration, Tourism mannement; Mathmatics; Physics; Biology; Psychology; Computer information technology ปริญญาโท Sociology; Social work, Information sciece; Library science; Management science and engineering, Biochemistry and molecular science; Botany; Zoology; Genetics; Ecology, Basic Psycholgy education psychology; Applied psychology
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ 22,000 หยวน/ปี, บริหาร 24,000 หยวน/ปี, ศิลปะ 22,000 หยวน/ปี ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ 28,000 หยวน/ปี, บริหาร 34,000 หยวน/ปี, ศิลปะ 28,000 หยวน/ปี ที่พัก ห้องเดี่ยว 1,200 หยวน/เดือน, ห้องคู่ 900 หยวน/เดือน, ห้อง 3 คน 600 หยวน/เดือน, ห้อง 4 คน 450 หยวน/เดือน  ลงทะเบียน 300 หยวน ค่าประกัน 600 หยวน
21. Beihang University
หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี มีทุกคณะ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาโท มีทุกคณะ
หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี บริหาร, วิศวกรรม, วิศวกรรมการบิน 25,000 หยวน/ปี สัตวแพทย์,ศิลปศาสตร์ 30,000 หยวน/ปี ค่าที่พัก ห้องคู่ 650 หยวน/คน/เดือน, ห้องเดี่ยว 1,300 หยวน, ห้องเดี่ยว 2,400 หยวน/4ปี  หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 35,000 – 39,000 หยวน/ปี ห้องเดี่ยว 800 หยวน/ปี, ห้องคู่ 650 หยวน/ปี
22. Harbin Engineering University
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมโครงสร้าง, วิศวกรรม, สารสนเทศและการสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเคมี, รังสีวิทยา และเลขประยุกต์
ค่าเทอม ปริญญาตรี 22,000 หยวน/ปี ปริญญาโท 33,000 หยวน/ปี ค่าลงทะเบียน 400 หยวน ค่าหอพัก 600 หยวน/เดือน
23. Harbin Institute of Technology
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี Businees administration, Civil engineering, Chemical engineering and technology  ปริญญาโท Management, Civil engineering, Material science, Mechanical engineering, Electronics
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 26,000 หยวน/ปี ปริญญาโท 34,000 หยวน/ปี ปริญญาเอก 42,000 หยวน/ปี ลงทะเบียน 400 หยวน ค่าหอพัก 600 หยวน ค่าประกัน 800 หยวน
24. Xi’an Jiaotong University
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี Management science and engineering, Economics, MBBS, Electrical engineering, Mechanical engineering ปริญญาโท Management science and engineering, Electrical engineering, Mechanical engineering, Computer science and technology, Nuclear science, Communication engineering, Laws in chinese and international law หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี  Internation traed and economics, Chinese Language ปริญญาโท Laws in chinese and international, Chinese culture
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี วิศวกรรม 30,000 หยวน/ปี  Management 26,000 หยวน/ปี ศิลปะและMBBS 40,000 หยวน/ปี ปริญญาโท วิศวกรรม 39,000 หยวน/ปี  Management 30,000 หยวน/ปี ศิลปะ 50,000 หยวน/ปี MBBS 50,000 หยวน/ปี ค่าสมัครเรียน กรณีชำระเอง 500 หยวน ได้ทุน 800 หยวน ค่าประกัน 800 หยวน ค่าตรวจสุขภาพ 300 – 500 หยวน ลงทะเบียนปี1 = 400 หยวน ปี 2 = 800 หยวน ปี 3 – 4 = 1,000 หยวน ค่าที่พัก 9,000 – 24,000 หยวน/10เดือน
25. Southeast University
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี MBBS, วิศกรรมก่อสร้าง ปริญญาโท วิศวกรรมก่อสร้าง, แพทย์, วิศวกรรมแผนผังเมือง, วิศวกรรมแวดล้อม, บัญชี, กฎหมาย Toefl84,Ielt6.5 Industrial design engineering, Computer engineering, Transportation engineering, International businees, Translation
ลงทะเบียน 400 หยวน  ปริญญาโท Industrial design engineering 58,000 หยวน  Computer engineering 50,000 หยวน Transportation engineering 50,000 หยวน International businees 60,000 หยวน  Translation 40,000 หยวน PhD. Program 70,000 หยวน/ปี ค่าที่พัก ห้องคู่ 2,160 หยวน/ปี ห้องเดี่ยว 2,800 หยวน/ปี ค่าประกัน 600 หยวน ปริญญาตรี MBBS 20,000 หยวน/ปี ศิลปกรรม 16,000 หยวน/ปี ปริญญาโท MBBS 30,000 หยวน/ปี, ศิลปกรรม 18,000 หยวน/ปี ค่าที่พัก ห้องคู่ 2,400 – 4,500 หยวน/ปี
26. Nanjing University
ปริญญาทุกสาขา
ลงทะเบียน 400 หยวน ปริญญาตรี MBBS 40,000 หยวน/ปี ศิลปกรรม 19,000 หยวน/ปึ นิเทศศาสตร์ 23,000 หยวน/ปี Software engineering 30,000 หยวน/ปี ปริญญาโท MBBS 46,000 หยวน/ปี
27. Chongqing University
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาโท Electrical engineering 60,000 หยวน/ปี, Software engineering 70,000 หยวน/ปี, Electronicsd and communucations engineering 60,000หยวน/ปี Urban construction and environment engineering 70,000 หยวน/ปี, Mechanical engineering 60,000 หยวน/ปี, International business 98,000 หยวน/ปี, Architecture 70,000 หยวน/ปี
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาโท Electrical engineering 60,000 หยวน/ปี, Software engineering 70,000 หยวน/ปี, Electronicsd and communucations engineering 60,000หยวน/ปี Urban construction and environment engineering 70,000 หยวน/ปี, Mechanical engineering 60,000 หยวน/ปี, International business 98,000 หยวน/ปี, Architecture 70,000 หยวน/ปี
28. Shanghai University
หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี การค้าระหว่างประเทศ, บัญชี, วิศวกรรมและบริหาร, วิทยาการการจัดการ ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจ
หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ 21,000 หยวน/ปี, บริหาร 24,000 หยวน/ปี, เศรษฐศาสตร์ฐบริหาร 24,000 หยวน/ปี ศิลปศึกษา 32,000 หยวน/ปี ภาษาอังกฤษเพิ่ม 25% ปริญญาโท มนุษย์ศาสตร์ 26,000 หยวน/ปี, บริหาร 29,000 หยวน/ปี, เศรษฐศาสตร์ฐบริหาร 29,000 หยวน/ปี ศิลปศึกษา 39,000 หยวน/ปี ภาษาอังกฤษเพิ่ม 25% ลงทะเบียน 500 หยวน ค่าที่พัก ห้องเดี่ยว 100 หยวน/วัน, ห้องคู่ 50 หยวน/วัน
29. Southwest Jiaotong University
ปริญญาโท วิศวกรรมรางรถไฟ, บัญชี, บริหาธุรกิจ, การจัดการท่องเที่ยว
30. Zhengzhou University
ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษ  MBBS
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี MBBS 35,000 หยวน  ลงทะเบียน 200 หยวน ค่าประกัน 600 หยวน ค่าที่พัก ห้องเดี่ยว 40 หยวน/วัน ห้องคู่ 20 หยวน/วัน
31. Nanchang University
ปริญญาตรี วิศวกรรมการบิน, บริหารธุรกิจ, วิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ 26,000 หยวน/ปี นิเทศศาสตร์ 33,3800 หยวน/ปี ค่าที่พัก ห้องคู่ 3,500 หยวน/ปี ห้องเดี่ยว 7,000 หยวน/ปี ลงทะเบียน 800 หยวน
32. Soochow University
ปริญญาตรี MBBS ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ, การเงิน
ค่าประกัน 400 หยวน ลงทะเบียน 250 หยวน ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ 9,000 หยวน/ปี บริหาร 11,000 หยวน/ปี MBBS 14,000 หยวน/ปี ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ 14,000 หยวน/ปี, บริหาร 16,000 หยวน/ปี
33. Wuchang university of technology
ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาจีน  บริหาร, การค้าระหว่างประเทศ, บัญชี, การจัดการท่องเที่ยว, การจัดการโรงแรม, softwear engineering, สารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมาย
ปริญญาตรี 18,000 หยวน/ปี ลงทะเบียน 400 หยวน ค่าที่พัก ห้องเดี่ยว 1,000 หยวน/ปี ห้องคู่ 500 หยวน/ปี ***ปิดรับสมัครวันที่ 30/06/2017
34. Zhejing University of techonology
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี การค้าระหว่างประเทศ, เคมีประยุกต์, วิศวกรรมก่อสร้าง, International trade, วิศวกรรมโยธา, สารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,ชีววิทยา, วิศวกรรมธรณี
ลงทะเบียน 400 หยวน ปริญญาตรี 16,200 หยวน/ปี ปริญญาโท 22,600 หยวน/ปี ค่าหอพัก 4,500 หยวน/คน
35. Zhejing University of TCM
หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี แพทย์แผนจีน, แพทย์ฝังเข็ม, MBBS, ทันตแพทย์, ยาจีน ปริญญาโท หลักสูตรภาษาจันและภาษาอังกฤษ แพทย์แผนจีน, แพทย์ฝังเข็ม, MBBS, ทันตแพทย์, ยาจีน
ลงทะเบียน 600 หยวน ค่าประกัน 600 หยวน ค่าหอพัก ห้องคู่ 6,500 หยวน/ปี ห้อง 4 คน 3,300 หยวน/ปี ห้องเดี่ยว 1,300 หยวน/ปี ปริญญาตรี 32,000 หยวน/ปี MBBS 25,000 หยวน/ปี ปริญญาโท 42,000 หยวน/ปี
36.Dongbei University of fiance and economics
 ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษ Business Management
ค่าเทอม 35,000 หยวน/ปี หลักสูตร4ปี        ค่าหอ ห้อง2คน 1100-1500 หยวน/เทอม : ห้องเดี่ยว 1400-1800/เทอม

Comments are closed