เรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเจิ้งโจวได้ส่วนลดค่าเทอมจาก 40,000 หยวน เหลือ 35,000 หยวน ตลอดหลักสูตร 6 ปี

Comments are closed