Nanjing Medical University มอบทุนการศึกษา

mbbs-nmu

ทาง Nanjing Medical University เปิดโอกาสให้น้องๆที่สนใจเรียนหลักสูตรแพทย์แผนปัจจุบัน หรือ MBBS ได้มอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ 5,000 หยวน ถึง 50,000 หยวน โดยเกณฑ์การพิจารณาทุนจะดูจากเกรดเฉลี่ยของน้องเป็นหลัก ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้มอบทุนให้โดยตรง พิจารณาโดยเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และ 5 วิชาหลักได้แก่ คณิต, อังกฤษ, เคมี, ฟิสิกส์, ชีวะ ต้องมีเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป โอกาสมาถึงแล้วสนใจติดได้ที่รายละเอียดที่แนบนะคะ

 

** หมายเหตุ เกณฑ์พิจารณาทุนขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย ทางสถาบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทุนขึ้นกับมหาวิทยาลัยเพียงเท่านั้น

Comments are closed